Natrag
Personaliziraj knjigu
1. O likovima
2. Izgled likova
3. Posveta
4. Pregled
Kraj!
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
2.1. Fotografija djeteta
2.2. Mlađe dijete
2.3. Starije dijete
Ukoliko želiš, ovdje postavi fotografiju za 3. stranicu knjige.
Koristeći alate niže, uredi veličinu fotografije i postavi je na željenu poziciju.
VAŽNO: Fotografija će se u tiskanoj knjizi prikazati točno onako kako je na ovom koraku postaviš.
Spol
Boja očiju
Frizura
Boja kose
Naočale
Da
Ne
Spol
Boja očiju
Frizura
Boja kose
Naočale
Da
Ne
Ukoliko želiš, ovdje postavi fotografiju posvete (za pozadinu korica).
Dodaj fotografiju naručitelja, naručitelja s djecom ili bilo koju drugu fotografiju koja će se otisnuti uz tekst posvete.
Koristeći alate niže, uredi veličinu fotografije i postavi je na željenu poziciju.
VAŽNO: Fotografija će se u tiskanoj knjizi prikazati točno onako kako je na ovom koraku postaviš.
Potvrdi podatke za knjigu:
*Ime mlađeg djeteta
Mare
Mlađe dijete spol
*Ime starijeg djeteta
Matija
Starije dijete spol
*Prezime djece
Novak
Tekst posvete
Našim klincima, da zauvijek budu složni kao u ovoj priči. Mama i tata
Tvoja knjiga je spremna!
Small pti ji eldorado
Small pti ji eldorado
!
Nije popunjeno:
Predugački unos za: :
Podaci nisu potvrđeni!
NatragPrikaz knjige