Natrag
Personaliziraj knjigu
1. O likovima
2. Izgled likova
3. Posveta
4. Pregled
Kraj!
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
2.1. Fotografija djeteta
Ukoliko želiš, ovdje postavi fotografiju za 3. stranicu knjige.
Koristeći alate niže, uredi veličinu fotografije i postavi je na željenu poziciju.
VAŽNO: Fotografija će se u tiskanoj knjizi prikazati točno onako kako je na ovom koraku postaviš.
Ukoliko želiš, ovdje postavi fotografiju posvete (za pozadinu korica).
Dodaj fotografiju naručitelja, naručitelja s djecom ili bilo koju drugu fotografiju koja će se otisnuti uz tekst posvete.
Koristeći alate niže, uredi veličinu fotografije i postavi je na željenu poziciju.
VAŽNO: Fotografija će se u tiskanoj knjizi prikazati točno onako kako je na ovom koraku postaviš.
Potvrdi podatke za knjigu:
*Ime djeteta
David
Dijete spol
*Ime djeteta u VOKATIVU (oj, hej!)
Davide
*Prezime djeteta
Marković
*Mjesto stanovanja (naziv grada odnosno sela)
Split
Adresa stanovanja (naziv ulice i kućni broj)
Nova cesta 5
Posveta
Davidu, za uspješno savladavanje abecede od bake i djeda!
Tvoja knjiga je spremna!
Small korice slova bezteksta
Small korice slova bezteksta
!
Nije popunjeno:
Predugački unos za: :
Podaci nisu potvrđeni!
NatragPrikaz knjige